MEDIA

Onder media verstaan we in het algemeen alles wat met nieuws heeft te maken, zoals kranten, omroepen en internet.
Maar het is ook de naam van de producten waarop we onze presentaties zetten, zoals CD’s, DVD’s en tegenwoordig ook Blu-Ray Discs.

Pic 1

Blu Ray Discs zijn een noodzaak geworden, sedert de komst van High Definition.
Om een uur lang te kunnen genieten van HD, hebben we ongeveer 25 Gb aan dataopslag nodig.

Daarom gaat er 27 Gb op een “gewoon” Blu-ray schijfje en maar liefst 50 Gb op een dual-layer (dubbellaags) versie.

De verwerking van deze schijfjes vraagt een grote mate van kennis en zorgvuldigheid. Dat wil zeggen, wanneer de meest optimale kwaliteit moet worden verkregen.

Millennium Media beschikt over zowel de kennis als de zorgvuldigheid, verkregen door jarenlange ervaring.


Ook CD’s en DVD’s worden met diezelfde vakkennis vervaardigd. In grote of in kleine oplagen.

De DVD heeft inmiddels de noodzaak van zijn bestaan wel bewezen.
Eigenlijk kunnen we ons nauwelijks herinneren hoe het voor de DVD was. Toen was er de VHS tape. Bijna niemand gebruikt ze nog.

Maar als u nog belangrijke herinneringen op tape heeft, of zelfs nog op smalfilm, dan kunnen we voor u hiervan natuurlijk altijd een DVD maken.

Overigens is het goed om te weten dat de BluRay speler, de DVD-speler al helemaal overbodig maakt.
De BluRay speler is “downward compatible”.
U kunt er alle CDís en DVDís op afspelen. Ook doorgaans uw oude videoCD’s en DIVXCD’s. En de kwaliteit is nog beter ook!

OK-OPNAMEN
>
MONTAGESTUDIO
OPEN HART OPERATIE